All posts tagged ý nghĩa hoa chuông

hoa-chuong

Ý nghĩa hoa chuông

Hoa Chuông – là thành viên của họ hoa Camphaluna, hoa chuông sở dĩ có tên như thế vì nó được trồng rất nhiều ở Canterburay, một trong những “Thủ đô của Anh Giáo”. Read more…